SÖNDAG 3 MARS 2024

Från Hönsäter till Hällekis - historien bakom namnbytet

Hällekis har inte alltid hetat Hällekis, från början hette samhället Hönsäter men år 1903 bytte orten namn till Hällekis. Detta var ett resultat av två viktiga faktorer som påverkade ortens utveckling och identitet.

Förväxling med andra orter

Hellekis Aktiebolag var sedan 1873 ägare av Hönsätes egendom, 1892 startade bolaget en cementfabrik vid Hönsäters hamn och då flyttades kontoret från Hellekis egendom till Hönsäter. Bolaget ville då att postadressen skulle ändras från Hellekis till Hönsäter men Kungl. General Poststyrelsen gick inte med på detta då namnet Hönsäter kunde förväxlas med Högsäter i Dalsland och detta ansåg man kunde skapade förvirring och problem i post- och telegrafkommunikationen. Så namnet Hellekis fick då följa med vid kontorsflytten.

Samhörighet med järnvägsstationen

När det år 1898 byggdes en järnvägsstation i Hönsäter så fick även den namnet Hällekis och det var nu som den gamla stavningen med ”e” byttes till "ä". Hällekis uttalas med ”k-ljud” precis som det skrivs och inte med ”tje-ljud” som "Hälletjis".

Kontroverser och beslut

Namnbytet var inte okontroversiellt. Många invånare var fästa vid det gamla och traditionella namnet Hönsäter och motsatte sig förändringen. Men de som förespråkade namnbytet hade starka argument och övertygade till slut kommunfullmäktige i Österplana landskommun att ansöka om namnbytet. Den 17 november 1902 fattade kommunfullmäktige det historiska beslutet att byta namn till Hällekis. Kungl. Maj:t godkände namnbytet den 27 februari 1903 och den 1 maj 1903 blev det officiellt.

Österplana landskommun och dess efterföljare

Österplana landskommun bildades år 1862 i samband med att 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft. Den bestod av Österplana socken i Kinne härad i Västergötland. Landskommunen upphörde år 1952, då den gick upp i Kinnekulle landskommun. Kinnekulle landskommun blev i sin tur en del av Götene köping år 1967, som sedan år 1971 är Götene kommun.