LÖRDAG 2 MARS 2024

Ändrad detaljplan för Paroc i Hällekis

Då läget i omvärlden snabbt förändras så har Paroc valt att omvärdera det ursprungliga projektet vilket nu har medfört vissa ändringar i gällande detaljplan.

Ändringen i detaljplanen innefattar följande: inom två delar av planområdet höjs högsta nockhöjd från 35 meter till 38 meter. Inom en del höjs nockhöjden från 25 meter till 38 meter.

Isoleringstillverkaren Paroc i Hällekis har för avsikt att ersätta dagens två kokseldade kupolugnar med en elektrisk smältugn för de två befintliga linjerna. Detta kommer att minska utsläppen avsevärt, framförallt av koldioxid.

I den ursprungliga planen ansökte Paroc om ett nytt miljötillstånd för utökad produktion till maximalt 140 000 ton mineralull per år, nuvarande tillstånd är max 100 000 ton/år. Men då förutsättningarna nu har förändrats så kommer den maximala produktionsmängden inte att öka lika mycket som det var tänkt och nu söker man tillstånd för maximalt 115 000 ton mineralull per år.

Kommunstyrelsen i Götene antog förslaget till ändring av detaljplan den 21 februari i år.