ONSDAG 28 FEBRUARI 2024


Bild av tomwieden från Pixabay

Nya patientavgifter från 1 april

Regionfullmäktige har beslutat om nya patientavgifter i Västra Götalandsregionen (VGR) från och med 1 april. VGR har i dag lägst avgifter i landet jämfört med andra regioner och de nya avgifterna beräknas ge VGR ökade intäkter på cirka 100 miljoner kronor. De nya patientavgifterna för besök på vårdcentral justeras för att bli mer lika oberoende av vilken personalkategori patienten träffar.

De huvudsakliga förändringarna innebär bland annat att:Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen