TORSDAG 15 FEBRUARI 2024

Ukraina vädjar om hjälp att rädda visenter

En grupp visenter har i flera decennier levt i Zalissiaparken nordöst om Kiev. Men efter Rysslands krig mot Ukraina har delar av parken förstörts och nu finns bara visenthonor kvar. WWF Ukraina vädjar nu till omvärlden om ekonomiskt stöd för att hämta två hanar från Vinnytsia-regionen, 30 mil bort, så att djurens framtid säkras.

En grupp visenter har i flera decennier levt i Zalissiaparken nordöst om Kiev. Men efter Rysslands krig mot Ukraina har delar av parken förstörts och nu finns bara visenthonor kvar. WWF Ukraina vädjar nu till omvärlden om ekonomiskt stöd för att hämta två hanar från Vinnytsia-regionen, 30 mil bort, så att djurens framtid säkras.

– Flocken har nu lämnats utan hane och kommer att dö ut över tid, om inget görs. Om vi kan förena hanarna med honorna har vi en chans att rädda de här visenterna för framtiden. De är viktiga för den biologiska mångfalden, säger WWFs generalsekreterare Gustaf Lind.

Stora delar av det inhägnade området i nationalparken förstördes i mars 2022 som ett resultat av den ryska militära invasionen av Ukraina. WWF Ukraina, som redan är hårt ansatta av kriget, ber nu om hjälp för att klara kostnader för transporter, administration, tillstånd och andra myndighetsintyg för två vuxna hanar.

–I parken finns i dagsläget 14 honor och kalvar. Positiva effekter av stora gräsätare som visenten är att de som betande djur gynnar den biologiska mångfalden, säger Therese Wåts, naturvårdsexpert på WWF.

Flocken i Zalissia stammar från en grupp som 1967 kom från Bialowiezaskogen i Polen. Visenten utrotades i det vilda i många länder i slutet av 1920-talet, men har kommit tillbaka via utplantering från hägn i djurparker. Vilda bestånd finns i dag i bland annat Polen, Rumänien och Ukraina.

WWF Sverige gick nyligen in med 500 000 kronor i akutstöd till WWF Ukraina.

– Det här är ett sätt att visa att vi tror på Ukrainas framtid. Nu får våra kollegor på plats möjlighet att fortsätta sitt viktiga arbete med att skydda miljön och naturen även i ett svårt läge på grund av Rysslands krig mot Ukraina. Satsningen ska driva på för en hållbar återuppbyggnad av landet, med särskilt fokus på biologisk mångfald och hållbart nyttjande, säger Gustaf Lind.

Fakta: Visenten (eller europeisk bison), är Europas största landlevande vilda däggdjur och kan väga uppåt 800 kg. Den är ett flockdjur som helst undviker människor i det fria. Visenten omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv, har status som sårbar och är en prioriterad art att återinföra för att gynna den biologiska mångfalden, enligt Internationella naturvårdsunionen. Till skillnad från älg och rådjur, som ofta betar sly och plantor, äter visenten främst gräs, halvgräs och örter.

Läs mer här om hur du kan bidra till att rädda visenterna/ge en gåva: https://specials.wwf.ua/zubr-en


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Världsnaturfonden WWF