ONSDAG 14 FEBRUARI 2024


Foto/källa: Mariestads kommun

Gästnätterna i Mariestad slår rekord

När turiståret 2023 summeras visar siffrorna att boendeanläggningarna i Mariestad återigen slår nytt rekord i antal gästnätter. Övernattningar ökade med 13 procent jämfört med året innan, som också det var ett starkt år.

Sammanlagt visar statistiken att gästnätterna på hotell, vandrarhem och stugbyar i Mariestads kommun uppgår till drygt 84 600. Av dessa utgörs knappt hälften av sommarmånadernas gäster.

— Den starka tillväxten i Mariestad har vi självklart etableringarna och byggena att tacka för. Vi ser i statistiken att det ökar mycket under de tider som inte traditionellt är turistsäsong. Men glädjande nog ökade gästnätterna även under sommarmånaderna, säger Anna Söderman, näringslivsutvecklare i Mariestads kommun.

I segmentet hotell, stugbyar och vandrarhem gjordes i hela Västsverige drygt 7,6 miljoner gästnätter vilket är 7,5 procent fler än tidigare rekordår 2022. I Skaraborg visar siffran 0,6 procent att det inte gått riktigt lika bra för alla grannkommuner.

För campinganläggningarna rapporteras inte statistik kommunvis, utan redovisas i delområden. Göta kanal med Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner är ett sådant delområde och har sammanlagt 216 336 gästnätter på camping. Detta är i stort sett samma som föregående år (+0,1 procent). Av dessa är 26 procent av gästerna från utlandet.

— Vi får inga siffror på hur många utländska gäster Mariestad har, utan dessa klumpas i delområden som Göta kanal, Skaraborg eller hela Västsverige. I Göta kanalområdet ligger siffran för de utländska gästerna på 16,5 procent vilket är något lägre än några andra delområden i Västsverige, säger Anna Söderman. De vanligast förekommande nationaliteterna utöver svenskar är norrmän, danskar, tyskar och nederländare – i den ordningen, lägger Anna Söderman till.

Även på ställplatserna runt om i kommunen ses en kraftig ökning på 30 procent som till stor del kommer sig av att husbilsgästerna mer och mer tenderar att komma året runt.

Ökningen av turister i Mariestad märks också hos besöksmål, butiker och restauranger. Många av dem vittnar om att både utländska och inhemska turister och besökare utgör ett betydande underlag för verksamheten. I Skaraborg räknar man med att varje gästnatt på hotell, vandrarhem, stugby genererar 1 580 kronor och motsvarande för husbilsgäster är 800 kronor/person. Det innebär att gästnätterna i Mariestad förra året bidrog med 165 865 500 kronor till den turistiska omsättningen.Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Mariestads kommun