TISDAG 13 FEBRUARI 2024

Sammetsgetingen: ett hot mot biodlingen och biologiska mångfalden i Europa

Sammetsgetingen (Vespa velutina) är en invasiv art som har spridit sig från Asien till Europa de senaste decennierna. Den är aggressiv mot andra getingar och bin, inklusive honungsbin, och kan utgöra en stor fara för den biologiska mångfalden.

Sammetsgetingen i Europa

Sammetsgetingen misstänks ha kommit till Europa med en sändning gods från Kina till Frankrike år 2004. Den har sedan dess etablerat sig i Frankrike, Spanien, Portugal, Italien och Storbritannien. I vissa områden har den blivit en dominant getingart och utgör ett stort hot.

Den har snabbt ökat i antal och utbredning, och har anpassat sig till olika klimat och miljöer. Den kan flyga långa sträckor och bygga stora bon i träd eller byggnader. Sammetsgetingen är en väldigt aggressiv art som snabbt går till angrepp mot allt som närmar sig deras bon, även människor.

Risken för etablering i Sverige

Sammetsgetingen har ännu inte etablerat sig i Sverige, men klimatet i södra delen av landet är lämpligt för dess överlevnad. Den kan spridas hit via transporter av varor och gods, och det finns en risk att den kan bli invasiv.

Utseende

Den har orange eller gult ansikte och gula fötter, svart huvud/bakhuvud med mörka antenner. Mellankroppen är helt svart med en sammetslik behåring. Vingarna är mörka med brunaktiga kanter. Drottningen är störst och kan bli upp till 30 mm lång, hanen något mindre.

En etablering av sammetsgetingen i Sverige kan ha en rad negativa effekter:

  • Förluster för biodlingen: Sammetsgetingen är ett problem för att den konkurrerar med och angriper honungsbin och andra pollinerare. Den kan tränga in i bikupor och döda binen, stjäla honungen och förstöra vaxkakorna.

  • En enda sammetsgeting: Kan döda upp till 50 bin per dag, detta kan leda till stora förluster för biodlare och minska pollineringen av växter och grödor.

  • Minskning av pollinatörer i Sverige: Kan ha en negativ effekt på växter och ekosystem. Minskad pollinering kan leda till lägre skördar av frukt och grönsaker, vilket kan påverka både jordbruket och den svenska ekonomin.

  • Spridning av sjukdomar: Sammetsgetingen kan sprida sjukdomar till andra getingar och bin, vilket kan leda till populationssvikt.

  • Sammetsgetingar: Kan konkurrera med inhemska getingar och bin om mat och resurser. Detta kan leda till en minskning av den biologiska mångfalden i Sverige.