ONSDAG 18 OKTOBER 2023


Bild av Manfred Richter från Pixabay

Hemsortering införs – fler typer av avfall hämtas snart hemma hos dig

Det kommer bli lättare för Lidköpings hushåll att återvinna förpackningar när Hemsortering införs. Det innebär att hushållen, förutom mat- och restavfall, kommer att få förpackningar av plast, papper, glas och metall hämtade direkt hemma. Hemsortering ska vara infört senast 2027 och i Lidköping påbörjas införandet stegvis efter 1 januari 2024.

Fastighetsnära insamling, eller Hemsortering som det kommer kallas i Lidköping, är en utveckling av Lidköpings avfallssytem med målet att öka återvinningen och minska mängden restavfall.

I Lidköping kommer vi fortsätta ha så kallade tvåfackskärl, alltså sopkärl med en mellanvägg inuti. Villor och fritidshus kommer att ha minst tre sopkärl hemma på tomten där matavfall, restavfall och förpackningar av papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas kan sorteras, säger Peter Wallström, tillförordnad Renhållningschef.

För ägare av flerbostadshus innebär Hemsortering istället att de senast 2027 ska ordna gemensamma insamlingsplatser på fastigheten där boende kan sortera alla dessa material i olika sopkärl.

Utöver införandet av Hemsortering, kommer Lidköping miljö och teknik också ta över ägandet av återvinningsstationerna i Lidköping från Svenska Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Genom att samla ansvaret för insamling av mat- och restavfall, förpackningar och tidningar kan hanteringen effektiviseras och på sikt kommer det möjliggöra bättre service och ökad återvinning.

Att vi tar över återvinningsstationerna är en förändring som invånarna inte kommer märka av. Stationerna kommer finnas kvar på samma ställen med samma containrar. Den enda skillnaden är att invånarna hör av sig till oss om de behöver göra en felanmälan, berättar Peter Wallström, tillförordnad Renhållningschef.

Fakta

Sommaren 2022 beslutade regeringen om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Följande hållpunkter är centrala:Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lidköping miljö och teknik AB