ONSDAG 18 OKTOBER 2023


Foto av Erik Mclean från Pexels

Bilister från Skövde får låna elcykel

Västtrafik tillsammans med Skövde kommun vill få bilister från Skövde att testa en ny hållbar vana när de pendlar till jobbet. Med start från den 19 oktober kommer 90 utvalda Skövdebor att gratis få låna en elcykel. I gengäld måste de cykla minst tre dagar i veckan.

Projektet som nu drar igång görs i två perioder. Från den 19 oktober och sex veckor framåt är det 45 Skövdebor som vanligtvis tar bilen till jobbet och som nu får låna en elcykel. Lika många deltar i nästa omgång, som börjar den 30 november.

Erbjudande från Västtrafik och kommunen om att få låna en elcykel innebär att man bör cykla minst tre dagar i veckan under hela testperioden på sex veckor. Elcyklisten ska också svara på enkäter om sitt resande för att man ska kunna mäta resultatet av satsningen.

– Vi gör det här i flera kommuner varje år och nu är det Skövdes tur. Målet är att få vanebilister att pröva en ny vana och upptäcka ett mer hållbart sätt att ta sig till jobbet. Förhoppningsvis fortsätter de även efter den här perioden, säger Marie Ringfeldt-Jensen, projektledare på Västtrafik.

Skövde gillar cyklar

Söktrycket på de 90 tillgängliga platserna har varit högt, totalt sökte 130 personer. Att Skövdeborna är positiva till cykling syns också i Västtrafiks årliga attitydundersökning, Hållplats 2023.

I årets undersökningar visade det sig att Skövde är den kommun med högst andel cyklister i regionen, där 34 procent svarar att de cyklar minst två dagar i veckan. Hela 48 procent av Skövdeborna svarar också att de tror att de kommer cykla mer framöver, vilket är flest av alla kommuner i enkäten.

– Det är glädjande siffror att så många i Skövde cyklar till jobbet. Nu hoppas vi att fler som annars skulle ha valt bilen också väljer att trampa sig fram till jobbet framöver. Det känns väldigt roligt att kunna erbjuda detta till våra medborgare tillsammans med Västtrafik, säger Viktor Bood Rijal, energi- och klimatstrateg på Skövde kommun.

Fakta elcykel Skövde:
  • Deltagare: 45 stycken i varje omgång, totalt 90.
  • Första perioden: 19 oktober-29 november
  • Andra perioden: 30 november-9 januari 2024
  • Kommuner som deltagit hittills i år: Kungsbacka, Lysekil, Mellerud och Uddevalla


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västtrafik