TISDAG 17 OKTOBER 2023


Foto: Privat

Kinnemilsvandring på Billingen

Vandrarklubben Lundsbrunns näst sista Kinnemil för säsongen genomfördes i ett samarbete med Billinge vandrarklubb och Västra Götalands Regionens personal klubb i Skaraborg.

Starten för söndagens vandring var Simsjöns stora parkering på Billingen. Vandrarna fick ett soligt och färggrant mottagande när de gav sig ut på dragens bana. Fem kilometers banan gick till Ryttmästarbostället innan de vände tillbaka mot starten. En milen som denna gången var elva kilometer fortsatte runt Simsjön innan dagens bana tog vandrarna tillbaka till starten.

De 375 deltagarna kunde i målet svara på dagens fråga som denna gång var hur många medlemmar de båda vandrarklubbarna har. Det rätta svaret är 565 st. Det första rätta svaret som drogs kom från Anne-Marie Eriksson som kan hämta det på nästa vandring som är säsongens sista Kinnemil med start från vår klubbstuga i Lunneberg Vinninga. Då bjuds alla deltagare på korv med bröd och kaffe och kaka. Välkommna.

Helena Hermansson
Vandrarklubben Lundsbrunn