FREDAG 13 OKTOBER 2023


HMS Queen Elizabeth på plats i Göteborgs hamn - Foto: Göteborgs Hamn AB

Brittiskt hangarfartyg anlöpte Göteborgs hamn

Vid 11-tiden på fredagsförmiddagen anlöpte det brittiska hangarfartyget HMS Queen Elizabeth Göteborgs hamn.
– Lite speciellt såklart, detta är ett av de största örlogsfartygen vi tagit emot i hamnen och det har krävts mycket planering in i det sista, säger Erik Waller, vice hamnkapten på Göteborgs Hamn AB.

I Göteborg råder för närvarande en ihärdig blåst, men just när HMS Queen Elizabeth seglade in i Göteborgs hamn genom hamnens norra farled under förmiddagen var vindarna ändå förhållandevis gynnsamma.

– Utgångspunkten var att fartyget skulle anlöpa under lördagen, men eftersom fartyget har egna vindbegränsningar kring 10-12 m/s för att gå in i hamn så valde vi att tidigarelägga anlöpet till idag då vindförhållandena såg mer acceptabla ut, säger Erik Waller.

Fartyget ligger nu till kaj i Skandiahamnen vid kajplats 614 vid södra kajens västra del. Eftersom fartyget har ett stort överhäng är pråmar utplacerade som buffert mellan kaj och fartyg, just för att begränsa överhänget över kaj. Väl till kaj är det Försvarsmakten som sköter bevakningen av fartyget. Man har upprättat ett militärt skyddsområde runt fartyget – både in på kajsidan och en bra bit ut i vattnet.

– Det området får ingen obehörig beträda förstås, det är viktigt, säger Erik Waller.

Intresse från allmänheten att se fartyget är stort, och många har hört av sig Göteborgs Hamn AB för att höra sig för kring vilka möjligheter som finns.

– Det blir inget öppet skepp, det vill säga ingen möjlighet för allmänheten att gå ombord. Men för den som vill se fartyget på avstånd finns möjligheter från fastlandet, exempelvis vid Tångudden söder om Skandiahamnen. Därifrån ser man bra, säger Erik Waller.

I samband med hamnbesöket sker bunkring av förnödenheter och möjlighet till besättningsvila. HMS Queen Elizabeth kommer att ligga kvar i Skandiahamnen i cirka en vecka.

Om HMS Queen Elizabeth

HMS Queen Elizabeth är det största örlogsfartyget som brittiska flottan någonsin haft. Hon kan bära upp till 40 flygplan och helikoptrar, bland annat flygplan av typen F35B. Hon är 280 meter lång, har en fart på mer än 25 knop och ett deplacement på 65 000 ton. Besättningen består av 1 600 soldater och sjömän.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Göteborgs Hamn AB