MÅNDAG 9 OKTOBER 2023


Foto/källa: Privat/Socialdemokraterna Götene

S-politiker i Götene besökte EU:s högkvarter i Bryssel

En delegation på 7 politiker från Götene besökte nyligen Bryssel och Europaparlamentet under 4 dagar, 16-19 september.

Anna Widell, Lars-Inge Bly, Linus Karlsson, Margareta Holmberg, Ove Karlsson, Ulrika Karlsson samt Åsa Karlsson har stärkt och fördjupat kunskaper kring EU inför EU-valet 2024 innan resan och fyllde på kunskaperna under besöken i Bryssel.

På söndagen 17 september gjordes ett besök i Europeiska historiens hus, ett projekt som Europaparlamentet ligger bakom och en del av dess besöksutbud. Från myter och upptäckter till 1900-talets förödelse och förbrödning togs vi igenom en resa genom Europas historia. Vi fick till oss hur historien har skapat en känsla av ett gemensamt europeiskt minne, och hur den fortsätter att påverka våra liv idag och i framtiden. En avdelning hade fokus på hur välfärdsstaten började ta form.

Måndag 18 september

Ett besök LO-TCO-SACO Brysselkontor där Eva-Lena Kapanen, senior handläggare berättade om sitt arbete med att stödja de fackliga frågorna kring arbetsmiljö, arbetsmarknad inom EU, genom möten med viktiga funktioner inom parlamentet och andra intresseorganisationer.

Vi besökte också PES- Socialdemokratiska partiorganisationen i Europa. Stefan Löfvén är ordförande och hade ett möte med oss innan vår studieresa. Intressant att besöka deras kontor och ta del av deras arbete som beskrevs av Jose Santoro, PES rådgivare.

Tisdag 19 september

Studieresans sista dag är ett besök på EU- Parlamentet och Parlamentarium. Vi hade förmånen att träffa Carina Ohlsson från Lidköping som arbetar för Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Hon beskrev hur mycket vår vardag är påverkad av de beslut och direktiv som tas i EU. 60% av beslut som tas i kommun och riksdag är påverkade av beslut tagna i EU.

Vi avslutade med samtal med besöksguide kring parlamentets olika funktioner, samt visning av plenisalen.

Åsa Karlsson
Ordförande
Socialdemokraterna Götene