ONSDAG 27 SEPTEMBER 2023


Skanning av runsten, ett samarbete mellan Lisbeth Imer vid Nationalmuseet i København och Henrik Zedig på Länsstyrelsen Västra Götaland - Foto: Laila Kitzler Åhfeldt, Riksantikvarieämbetet /CC BY

Internationellt samarbete med 3D-teknik för vår förhistoria

Med hjälp av 3D-teknik för hällristningar och runstenar kan vi komma närmre enskilda personer i vår förhistoria. Medarbetare på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har jobbat med skanning tillsammans med Riksantikvarieämbetet, ett arbete som nu uppmärksammas i Danmark.

Länsstyrelsen i Västra Götaland ligger i framkant då det gäller 3D-dokumentering av runstenar och hällristningar i norra Europa. Ingen annan organisation har systematisk använt 3D-teknik i att dokumentera kulturarvet så som vi har gjort. Därför utför vi uppdrag både åt andra organisationer i Sverige och ibland annat Norge, Skottland, Danmark och Tyskland.

Vikingadrottningen Thyra spelade stor roll när Danmark blev till

En grupp nordiska arkeologer undersökte runstenar i två olika platser i Danmark med 3D-skanning. De upptäckte att fyra stenar sannolikt var tillägnade en mäktig vikingadrottning. Den ena gruppen i Jelling restes av Harald Blåtand, den kung som ska ha grundat Danmark, till minne av hans föräldrar Gorm och Thyra. De andra, Ravnunge-Tue-stenarna, nämner också en kvinna vid namn Thyra.

- Den nya 3D-tekniken öppnar upp för möjligheter att se saker som inte kan urskiljas med blotta ögat och med hjälp av analysverktyg på så vi komma närmare enskilda personer i förhistorian, säger Henrik Zedig, arkeolog på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

3D skanningen visade att runstenarna var ristade av en och samma stenhuggare. Det är därför sannolikt att den Thyra som nämns på stenarna är samma kvinna, Harald Blåtands mor. Det var ovanligt att samma individ nämndes på fler än en sten, så upptäckten visar på drottning Thyras makt och hennes avgörande roll för Danmarks tillblivelse.

Henrik Zedig på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet är medförfattare till en artikel i ”Antiquity” som publiceras av Durham University i England. Danmarks Radio släpper två program om forskningsresultaten. Forskningen har letts av Dr Lisbeth Imer på Danmarks Nationalmuseum.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland