TISDAG 26 SEPTEMBER 2023


Förstörda körbanor på E6 - Foto: Anders Rudäng

Länsstyrelsen beslutar om tillträdesförbud vid skredet i Stenungsund

Länsstyrelsen har beslutat om tillträdesförbud vid det skreddrabbade området vid E6 utanför Stenungsund. Det är fortfarande farligt att vistas i området, även om Räddningstjänsten har avslutat sin insats. Marken är instabil och det finns risk för nya skred. Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att respektera avspärrningarna.

Länsstyrelsens beslut om tillträdesförbud börjar gälla när Räddningstjänsten avslutar sin insats idag klockan 18.00. Beslutet är fattat med stöd av ordningslagen.

Länsstyrelsen bedömer att det är förenat med livsfara att vistas i det skreddrabbade området eftersom marken fortfarande är instabil. Det är inte osannolikt att flera skred kan inträffa. Beslutet om tillträdesförbud gäller tills vidare.

Om händelsen i Stenungsund

Natten den 23 september inträffade ett skred vid E6 i Stenungsunds kommun. Räddningstjänsten har varit på plats och området har varit avspärrat med stöd av lagen om skydd mot olyckor.

Räddningstjänsten, Stenungsunds kommun, Statens geotekniska institut (SGI), Trafikverket, Polisen med flera har haft en löpande samverkan för att analysera läget och planera det fortsatta arbetet. Länsstyrelsen har deltagit i samverkan och stöttat aktörerna i hanteringen. Vi fortsätter samverka med och stödja aktörerna i arbetet med händelsen.


Foto/källa: Länsstyrelsen Västra GötalandDetta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland