LÖRDAG 23 SEPTEMBER 2023


Foto: Västsvensk arkeologi

Publik visning - arkeologiska undersökningar i Husaby

Just nu pågår en arkeologisk undersökning av ett av gravmonumenten framför kyrktornet i Husaby på Kinnekulle. Det undersöktes redan för nästan hundra år sedan och man fann intakta gravar under lockhällen. Tre individer, en man och två kvinnor, har begravts på samma plats vid tre olika tillfällen, den första kanske så tidigt som under 1000-talet. Nu vill man ta reda på mer om omständigheterna kring gravarna.

Publik visning av graven framför västtornet. Pågående georadarundersökning av ytan söder om kyrkan. Medlemmar från föreningen Historiana visar och berättar. Husaby hembygdsförening finns på plats med försäljning av korv, kaffe och fika.

Pågående forskningsprojekt

Undersökningen ingår i ett nytt forskningsprojekt om Husaby på Kinnekulle som drivs av Västergötlands museum och Västsvensk arkeologi. Målet är att ta reda på mer om platsens skiftande funktion och gestaltning

Arrangör:
Västergötlands museum och Västsvensk arkeologi.

Söndag, 24 september 2023 klockan 14:00
Plats: Husaby kyrka, graven framför västtornet
Entré/biljetter: Gratis


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun