FREDAG 22 SEPTEMBER 2023

Höstdagjämningen i morgon - När sommaren blir till höst

Hösten är en årstid som många förknippar med sprakande löv, varm choklad, mörkare kvällar och mysiga stunder inomhus. Men vad är det egentligen som gör att hösten börjar? Svaret har att göra med jordens rörelse runt solen och dess lutning i förhållande till solstrålarna.

Jorden rör sig i en elliptisk bana runt solen och samtidigt snurrar den runt sin egen axel. Det tar ett år för jorden att fullborda ett varv runt solen och ett dygn för den att rotera ett varv kring sin axel. Men jordens axel är inte riktad rakt upp och ner, utan lutar cirka 23,5 grader. Det gör att solens strålar träffar jorden olika beroende på var den befinner sig i sin bana.

När jorden lutar så att norra halvklotet pekar mot solen, är det sommar på norra halvklotet och vinter på södra halvklotet. Då har vi längre dagar och kortare nätter, eftersom solen står högre på himlen och lyser längre. Detta kallas för sommarsolståndet och inträffar den 20 eller 21 juni varje år.

När jorden lutar så att södra halvklotet pekar mot solen, är det vinter på norra halvklotet och sommar på södra halvklotet. Då har vi kortare dagar och längre nätter, eftersom solen står lägre på himlen och lyser kortare. Detta kallas för vintersolståndet och inträffar den 21 eller 22 december varje år.

Mellan dessa två ytterpunkter finns det två tidpunkter då jordens lutning är vinkelrät mot solens strålar. Då står solen precis lodrätt över ekvatorn och dag och natt är ungefär lika långa över hela jorden. Dessa kallas för dagjämningar och inträffar den 20 eller 21 mars (vårdagjämningen) och den 22 eller 23 september (Höstdagjämningen).

Höstdagjämningen är alltså det ögonblick då solens centrum passerar himmelsekvatorn på väg söderut. Det markerar början på hösten på norra halvklotet och våren på södra halvklotet. Efter Höstdagjämningen blir dagarna kortare än nätterna på norra halvklotet, eftersom solen står lägre på himlen och lyser kortare.

Höstdagjämningen 2023 infaller den 23 september klockan 8.49 svensk tid. Det betyder dock inte att dag och natt är exakt lika långa den dagen, eftersom vi räknar solens upp- och nedgång efter dess övre rand samt att jordens atmosfär bryter solstrålningen. Det gör att dagen blir några minuter längre än natten.

Vid Höstdagjämningen är det också de enda tidpunkterna på året då solen går upp rakt i öster och ner rakt i väster. Det kan vara bra att veta om man vill orientera sig efter solen. På Nordpolen är Höstdagjämningen början på sex månaders mörker, medan det på Sydpolen är upptakten till sex månaders oavbrutet dagsljus.

Höstdagjämningen har ingen direkt meteorologisk betydelse, utan är snarare en astronomisk händelse som fastlägger årstiderna. Men för många människor är det ändå ett tecken på att sommaren är över och att hösten är här med allt vad det innebär av skiftande färger, svalare temperaturer och mysiga aktiviteter.