TORSDAG 21 SEPTEMBER 2023

En ny damm för groddjur i Bredängen

I Bredängen, ett naturområde söder om elljusspåret i Hällekis, har det pågått ett grävarbete de senaste veckorna. Syftet var att skapa en ny damm för grodor och salamandrar, som är hotade arter i Sverige.

- Dammen har anlagts på kommunal mark och i dialog mellan kommunen och Paroc som en del av kompensationsåtgärder som görs för naturvärden i samband med Parocs utökning, säger Karolina Ringdahl, kommunekolog i Götene kommun.

Dammen har olika djupzoner för att passa olika arter och årstider, kanterna är sluttande och täckta med grus och stenar för att underlätta groddjurens in- och utvandring.