TISDAG 19 SEPTEMBER 2023


Bild av Michal Jarmoluk från Pixabay

Elevboende för Axevalla Hästcentrum

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om en ny skolbyggnad för Axevalla naturbruksgymnasium med hästinriktning. Då var tanken att elevboende skulle ordnas genom att hyra boendet av en extern fastighetsägare.

Detta är inte längre möjligt och naturbruksstyrelsen och styrelsen för fastighet, stöd och service planerar nu för att bygga ett elevboende i egen regi till en kostnad av totalt 89 miljoner kronor. Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för fastighet, stöd och service att genomföra investeringen.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen