MÅNDAG 18 SEPTEMBER 2023


Foto: Västsvensk arkeologi

Förhoppningar om nya arkeologiska avslöjanden i Husaby

Just nu pågår en arkeologisk undersökning av ett av gravmonumenten framför kyrktornet i Husaby på Kinnekulle. Målet är att ta reda på mer om platsens skiftande funktion och gestaltning under olika tidsperioder. Nu har allmänheten möjlighet att ta del av utgrävningen och fynden. Undersökningen ingår i ett nytt forskningsprojekt om Husaby på Kinnekulle som drivs av Västergötlands museum och Västsvensk arkeologi.

Tre individer, en man och två kvinnor, som funnits i gravarna i Husaby har begravts på samma plats vid tre olika tillfällen, den första kanske så tidigt som under 1000-talet. Nu vill arkeologerna ta reda på mer om omständigheterna kring gravplatserna.

Gravmonumenten framför tornet i Husaby undersöktes för nästan hundra år sedan och den utgrävningen resulterade i att intakta gravar under lockhällen hittades. Gravarna tillhör en speciell grupp monument från 1100- och 1200-talen som nästan enbart tillverkades i Västergötland. Det södra monumentet har i traditionen förknippats med Olof Skötkonungs drottning, Estrid, men hon levde och dog långt tidigare under en period då gravarna utformades på ett annat sätt. Däremot finns tecken på att det trots allt var en rik kvinna som begravdes under monumentet. Efter utgrävningen 1928 återbegravdes benen i jorden under monumentet.


Foto: Västsvensk arkeologi

Genom en ny undersökning kommer gravarna kunnat dateras och nu kan man kanske få svar på frågan om det södra gravmonumentet står på sin ursprungliga plats. Om så är fallet kan man få viktig kunskap om medeltida begravningsskick där nya tekniska analyser kan ge information om släktskapsrelationer, livsstil och levnadsförhållanden inom den sociala eliten under perioden.

Både torsdag 21 och söndag 24 september bjuds allmänheten in till utgrävningen, då det blir publika visningar av graven framför västtornet. Husaby hembygdsförening finns på plats med försäljning av korv, kaffe och fika.

Samarbetspartners i projektet är förutom Västergötlands museum och Västsvensk arkeologi också föreningen Historiana, Husaby hembygdsförening, Götene kommun och Götene pastorat


Foto: Västsvensk arkeologiDetta är en nyhet/pressmeddelande från: Västergötlands museum