FREDAG 15 SEPTEMBER 2023


Foto/källa: Bankomat

Kontantuttagen i Västra Götaland minskar med 12 procent

Under första halvåret 2023 tog varje invånare i Västra Götaland i genomsnitt ut 483 kronor i månaden (Götene 289 kronor) ur Bankomats kontantautomater, vilket är en minskning med 12 procent jämfört med motsvarande period 2022. Samtidigt ökar insättningarna av kontanter i Västra Götaland.

– Efterfrågan på kontanter ökade generellt i Sverige den närmsta tiden efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Nu ser vi återigen en snabb minskning av kontantuttagen samtidigt som allt mer kontanter sätts in på bankkonton. Den krismedvetenhet som uppstod våren 2022 har nu helt klart klingat av, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Under första halvåret 2023 tog invånarna i Västra Götaland ut i genomsnitt 483 kronor per person och månad. Motsvarande siffra för våren 2022 var 546 kronor. Uttagen av kontanter i Västra Götaland minskade därmed med 12 procent.

Minskningen i Västra Götaland kommer efter en tillfällig ökning under första halvåret 2022, då kontantuttagen ökade med 10 procent jämfört med motsvarande period 2021. Dessförinnan hade kontantuttagen generellt i Sverige minskat stadigt med ungefär 10 procent per år.

Samtidigt som uttagen av kontanter i Västra Götaland minskade under första halvåret 2023 ökade insättningen av kontanter med 10 procent, från 145 kronor per person och månad våren 2022 till 159 kronor per person och månad våren 2023 (Götene 119 kronor).

– Även om människor använder kontanter i allt mindre utsträckning så finns det ett stort samhällsbehov av en fungerande kontanthantering. Kontanter är framför allt nödvändiga för människor som befinner sig i digitalt utanförskap och för att samhället inte ska bli för sårbart i en krissituation, säger Johan Nilsson.

Den minskade efterfrågan på kontanter försvagar incitamenten för kommersiella aktörer att hantera kontanter, vilket har lett till att många företag som erbjuder kontanttjänster har dragit ner på eller upphört med sin verksamhet.

Under våren presenterades utredningen Staten och betalningarna, som bland annat haft i uppdrag att ta ställning till statens respektive näringslivets ansvar för kontanthanteringen. Slutbetänkandet bereds nu inom Regeringskansliet.

– Utredningen slår fast att staten ska ta ett större ansvar för kontanterna, men saknar tyvärr förslag på hur det ska gå till. Vad som konkret behövs är att staten finansierar de mest sårbara delarna av kontanthanteringen. Det handlar främst om manuella kontanttjänster, handelns kontanthantering och värdehantering, säger Johan Nilsson.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Bankomat