ONSDAG 13 SEPTEMBER 2023

Plastpåseskatten ska avskaffas

Att bekämpa och förhindra miljöförstöring är en central fråga för regeringen. Regeringen verkar samtidigt för att politiken ska vara långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv. Regeringen föreslår i budgeten att skatten på plastbärkassar avskaffas eftersom den inte bedöms vara nödvändig för sitt syfte.

Skatten infördes 2020 för att uppnå EU:s förbrukningsmål för plastbärkassar. De senaste två åren har dock förbrukningen av tunna plastbärkassar i Sverige varit under 20 plastbärkassar per person och år. Förbrukningen är därmed långt under EU:s förbrukningsmål på max 40 tunna plastbärkassar per person och år.

Mot denna bakgrund bedömer regeringen att EU:s förbrukningsmål kommer uppnås även utan en skatt på plastbärkassar, och föreslår därför att den avskaffas. Skatten bedöms ha vissa negativa effekter, såsom administrativa kostnader och kan dessutom leda till ökad konsumtion av andra alternativ. Regeringen kommer noga följa hur konsumtionen av plastbärkassar utvecklas framöver.

Regeringen föreslår att skatten avskaffas den 1 november 2024.

Förslaget är en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Finansdepartementet