FREDAG 8 SEPTEMBER 2023


Foto/källa: Gul PR

Historiskt dokument om Karl XII från 1700-talet blir roman

I Norbergs äldsta hus hittades i april 2021 ett manuskript från 1756. Troligen kommer dokumentet från den resande Svea som bodde på ett närliggande gästgiveri. Författaren Petteri Nuottimäki har förvaltat texterna och skrivit Sveas Bok, som är återberättad av hjältinnan själv. Texterna innehåller uppgifter om Karl XII och ger möjliga svar på många av de mysterier som än idag omger honom: Varför han inte gifte sig, de huvudlösa anfallen mot Norge och vem som egentligen avlossade skottet kvällen den 30 november 1718.

– Att börja läsa den märkliga luntan var som att öppna en gammal kista ur vilken stiger tråkiga, men fantasieggande, dofter. När det blev tal om publicering ställdes jag inför flera svåra avvägningar. Skulle jag göra våld på berättelsen, modernisera språket och därmed beröva läsaren den upplevelsen? Eller skulle jag låta texten förbli som den var, kanske alltför otillgänglig? Lösningen blev en kompromiss. Jag har moderniserat det jag tolkat som svårt att förstå, medan jag har låtit en del av det blomstrande 1700-talsspråket vara kvar, säger Petteri Nuottimäki.

Om handlingen i boken:

Samtidigt som den blivande Kung Karl XII föds kommer även Svea till världen. Men det sker under fattiga förhållanden på Åsön utanför Stockholm, och hennes liv tycks redan från början vara utstakat.

Genom en slump träffar hon den blivande kungen, varvid en häftig tonårsförälskelse uppstår. Hon dras in i de virvelvindar av krig och storpolitik som drabbar Europa under det tidiga 1700-talet. Vid sidan av kungen, tsar Peter I, sultan Ahmed III och August den Starke, blir hon en av de tongivande spelarna i periodens händelser, utan att kanske tänka på det särskilt mycket själv.

Karl XII:s och Sveas kärlek blir en episk saga som sträcker sig från sent 1600-tal fram till det ödesdigra skottet vid Fredriksten. Sveas bok kan liknas vid en sjuttonhundratalets Forrest Gump, lika dråpligt rolig och dramatisk som Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann.

– Det har slagit mig att texten kanske är ett spratt, en satir, en allegori i vilken Svea är det hårt prövade svenska folket som alltid förväntas offra sig inför den av Gud utsedde kungens oinskränkta makt. Vissa detaljer i texten tyder på det, och det skulle också kunna förklara varför luntan gömdes. Just år 1756 misslyckades ju drottning Lovisa Ulrika med en statskupp, och kaffet, liksom hembränningen, förbjöds. Sjuårskriget bröt ut. Det var alltså oroligt på sina håll, säger Petteri Nuottimäki.

Petteri Nuottimäki föddes 1968 i Finland. Han är uppvuxen i Sverige och bor numera i Norberg. Han har tidigare tecknat serier och skrivit filmmanus. Han romandebuterade 2015 med Förvänta dig det värsta.

Boken släpps den 15 september.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Gul PR