MÅNDAG 4 SEPTEMBER 2023

Västra Götalands kommuner högt rankade i friluftsliv

Götene blev, med sin åttondeplats, bäst i länet, när Naturvårdsverket rankar Sveriges friluftskommun 2023. Orust tog 13:e platsen och Skara och Stenungsund blev länets ”förbättrare”. Grattis och bra jobbat, hejar vi på Länsstyrelsen.

Utmärkelsen Sveriges friluftskommun syftar till att uppmuntra och stimulera kommuners arbete med att främja friluftsliv och det är Naturvårdsverket som delar ut priset.

- Att vi ligger i topp i Västra Götaland är ett resultat av ett hårt arbete under flera år. Vi har såklart jättebra förutsättningar med vårt fina platåberg Kinnekulle.” säger Juliane Thorin, kommunutvecklare i Götene kommun.

Runt om i kommunens naturområden har det byggts rastbord, vindskydd och eldstäder så att fler kan lockas ut. Det finns också ett samarbete med naturturismföretag i kommunen, genom Destination Läckö Kinnekulle, där man gemensamt arbetar för hållbar besöksnäring med fokus på allemansrätt och de höga natur- och kulturvärden som finns i kommunen.

Kommunens ungdomsverksamhet har också under senaste året arbetat med allemansrätten på ett pedagogiskt sätt, att lära genom att göra.

- Under vandringar med ungdomar på Kinnekulle och Läckö, kanotfärder på Vänern och Flämsjön och lägereldsträffar med matlagning i Stjälkaskogen och Brännaskogen har vi berättat hur man förhåller sig i naturen, vad man får göra och inte göra. När vi åkt på fiskeutflykter har vi pratat fiskekort och att inte ta upp mer fisk än vad du tänker äta.

- Vi har berättat vad som gäller vid eldning utomhus, om att det material du tar med ut tar du med hem. Vi har även lärt ut kanotkunskap, och hur man räddar sig själv och andra om man välter i en kanot. Att man ställer upp och hjälper varandra vid nöd och värnar om den fantastiska naturen.

Josefine Åhrman är generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv. Hon tycker att kommunens arbete med barn och unga är viktigt.

- Skolan har en viktig roll för att få barn och unga att testa på friluftsliv, där kunskap om allemansrätten är en viktig del av arbetet. Därför är vi speciellt glada för att det pågår ett tydligt arbete i våra kommuner med att sprida kunskap om allemansrätten”, säger hon.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland