TORSDAG 31 AUGUSTI 2023

Svår skördetid för lantbruken i Skaraborg

Skörden håller nu på att bärgas för lantbruken i Skaraborg. En torr och inledningsvis kall försommar och sedan extremt stora mängder regn har gjort att lantbrukarna i Skaraborg får en sämre skörd än normalt. Det skapar ytterligare press på regionens lantbrukare i ett ekonomiskt redan svårt läge.

Skörden är en av årets viktigaste händelser inom lantbruket. I en tid präglad av stor osäkerhet och höga kostnader får den ännu större betydelse, för både lantbruksföretagare och livsmedelsförsörjningen i stort.

– Det är skönt och viktigt att lantbrukarna nu får facit för årets växtsäsong. Kostnaderna har ökat markant i lantbruket och därmed också de ekonomiska riskerna för lantbrukarna. Vi räknar med att lantbrukarna har investerat dubbelt så mycket pengar i årets skörd jämfört med tidigare år, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

För lantbruken i Skaraborgsregionen har det varit en säsong med mycket ogynnsamt väder. Först en lång försommartorka, sedan kraftiga regn i spåren av stormen Hans.

– Vårbruket var ganska sent i år. Sedan slog torkan till och det blev fruktansvärt varmt för årstiden, vilket resulterade i en av de värsta förstaskördarna för vall jag någonsin varit med om. Sedan kom regnet och andraskörden av vall fick en bra start, säger Anders Wallskog, lantbrukare i Moholm.

Det ostadiga vädret i juli och augusti har också gjort att det varit svårt för lantbrukarna att överhuvudtaget åka ut på åkern med skördetröskan.

– Just nu gäller det att tajma in att tröska mellan regnskurarna. Många har drabbats av det blöta vädret vilket gjort att skörden förväntas bli ungefär två veckor senare jämfört med förra året. Det är fortfarande mycket som är otröskat i regionen, uppskattningsvis har hälften tröskats hittills, säger Anders Wallskog som också sitter i föreningsstyrelsen för Landshypotek Väst, och har ett stort nätverk bland lantbrukskollegor i regionen.

– Många lantbrukare vittnar om problematiska förhållanden och lägre skördar. Sammantaget ser vi dock att vi inte får en upprepning av det bedrövliga torråret 2018, vilket hade varit väldigt problematiskt för svenskt lantbruk särskilt i detta ekonomiska läge, konstaterar Per Lindblad på Landshypotek Bank.

Mer om lantbruken i Skaraborg

Regionen är en av Sveriges viktigaste jordbruksområden och har en variation av driftsinriktningar. Under år 2022 odlades spannmål på mer än hälften (53%) av åkerarealen i Skaraborg. Här är vall den vanligaste grödan, följt av höstvete, havre och vårkorn. I Skaraborg finns många jordbrukare med djur. En stor andel av vall, spannmål, ärter och åkerböna blir djurfoder. Enligt statistik från Jordbruksverket fanns 10% och 16% av landets mjölkkor respektive grisar i regionen år 2020. Därutöver är lantbruksföretagen en viktig motor för andra serviceyrken i närområdet.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Landshypotek Bank