TORSDAG 31 AUGUSTI 2023

Idag skärps reglerna för A-traktorer i Sverige

A-traktorer är fordon som modifierats från vanliga bilar till att ha en maxhastighet på 30 km/h. De är populära bland unga förare som kan köra dem med moppekörkort eller traktorkort. Men de är också inblandade i många olyckor och skador på vägarna. Därför har den svenska regeringen beslutat att skärpa reglerna för att köra A-traktorer för att öka trafiksäkerheten och minska antalet olyckor.

De nya reglerna som kommer att gälla från den 31 augusti 2023 är följande:

De nya reglerna bygger på förslag från Transportstyrelsen som har gjort en utredning om säkerheten för A-traktorer. Verket har även föreslagit andra åtgärder, som att kräva vinterdäck för A-traktorer mellan 1 december och 31 mars, det har anmälts till EU men ännu inte godkänts eller genomförts av regeringen.

De nya reglerna välkomnas av vissa A-traktorförare, som tror att de kommer att göra körningen säkrare och mer ansvarsfull. Andra är dock inte nöjda med förändringarna och tror att de kommer att förstöra nöjet och friheten med att köra A-traktor. Vissa oroar sig också för att de nya reglerna kommer att göra det svårare att modifiera och anpassa sina fordon.

Regeringen hoppas att de nya reglerna ska minska antalet dödsfall och skadade A-traktorer som har ökat de senaste åren. De flesta av dessa olyckor inträffade på landsvägar, och involverade unga förare mellan 16 och 19 år.