ONSDAG 30 AUGUSTI 2023

Götene kommun ska renovera kulturhistoriskt magasin i Gössäter

Gössäters Samhällsförening har lämnat in ett medborgarförslag till Götene kommun om att rusta upp det gamla järnvägsmagasinet i Gössäter, som är i dåligt skick. Magasinet har en viktig roll i bygdens historia, eftersom det har anknytning till både stenindustrin och järnvägen. Samhällsföreningen vill att kommunen ska renovera magasinet och låta dem skapa en utställning om dess historia.

Sektor samhällsbyggnad, som ansvarar för magasinet, håller med om att det är en kulturhistoriskt intressant byggnad och en värdefull plats för bygden. De har redan planerat ett underhåll av fastigheten, som ska börja under hösten 2023. De ska reparera taket och fasaden, som läcker in vatten. De ska också samverka med samhällsföreningen om hur magasinet ska användas i framtiden och hur man kan informera om dess historia.