MÅNDAG 28 AUGUSTI 2023

Götene deltar i SCB:s stora medborgarundersökning

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning, där invånarna får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun. I år deltar Götene kommun för åttonde gången.

Totalt deltar 162 av landets 290 kommuner i årets undersökning, vilket är nytt rekord.

– Det här blir åttonde gången som Götene kommun deltar i medborgarundersökningen sedan starten 2005, säger Linda Emanuelsson, undersökningsledare på SCB.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns bland annat frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv.

– Undersökningen ger värdefull vägledning för kommunernas verksamheter och arbetet gentemot medborgarna. Därför är det viktigt att så många som möjligt svarar på frågorna, för att ge kommunerna ett så bra underlag som möjligt, säger Linda Emanuelsson.

Slumpmässigt urval

Personerna som tillfrågas för att delta väljs genom ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är. Den som är med kan svara på webben eller en pappersenkät.

Bland de 162 kommunerna som deltar i årets undersökning finns en nykomling: Kiruna. Det innebär att 279 kommuner deltagit i medborgarundersökningen minst en gång sedan starten 2005.

– Kalmar kommun har deltagit flest gånger i undersökningen, totalt 19 gånger. Därefter följer Luleå med 18 gånger, säger Linda Emanuelsson.

I statistikdatabasen på scb.se finns resultat från tidigare medborgarundersökningar uppdelade på bland annat ämne och kommun:

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval av personer 18 år eller äldre som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Årets totala urval består av närmare 212 000 personer som får möjligheten att svara på enkäten.

Den som är med i undersökningen kan svara på webben eller en pappersenkät. På webben går det även att svara på engelska, och pappersenkäten finns på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 7 november på webben. Pappersenkäter måste postas senast den 3 november. Resultaten presenteras i december.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: SCB