LÖRDAG 26 AUGUSTI 2023

Husaby - en plats med rik historia och nya spännande fynd

För att lära sig mer om Husabys historia och kultur har arkeologer från Västsvensk arkeologi inlett ett projekt som omfattar flera olika undersökningar. En av undersökningarna genomfördes igår och var en metalldetektorundersökning, i samarbete Sveriges Metallsökarförening, i åkrarna mellan borgen och kyrkan som genomfördes av arkeologerna från Västsvensk arkeologi, föreningen Historiana och Husaby hembygdsförening hade även representanter på plats.

Syftet var att hitta spår av människors aktiviteter i området under olika tider. Arkeologerna hittade många intressanta fynd, föremål från yngre järnålder och medeltid, spänne, emaljfibulor, ett arabiskt mynt från 800-talet och mynt från Vikingatiden och medeltida mynt från 1300-talet, bl.a. ett silvermynt präglat under Birger Magnussons regeringstid i slutet av 1200-talet.

Projektet fortsätter sedan med utgrävning av ett av de medeltida gravmonumenten framför västtornet och undersökningar med georadar och metalldetektor på olika platser i landskapet. Georadarn är ett instrument som kan mäta skillnader i markens egenskaper och ge en bild av vad som finns under ytan. På så sätt kan arkeologerna hitta strukturer som till exempel husgrunder, vägar eller diken.

Mellan biskopsborgen och kyrkan har man hittat djupa stolphål i åkermarken med spår av ekstolpar från tidigt 900-tal, vad har detta varit för konstruktion, ännu en av Husabys gåtor som väntar på att lösas.

Arkeologerna hoppas att deras undersökningar ska ge mer kunskap om Husabys historia och utveckling genom tiderna.

I morgon söndag den 27 augusti klockan 14 till 16 kan besöka Husaby på Arkeologidagen och höra arkeologerna berätta mer om resultaten och projektet.

Program för Arkeologidagen i Husaby i morgon söndag 27 augusti finns här!

Bilder på fynden i Husaby finns på Västsvensk Arkeologis Facebook sida