MÅNDAG 21 AUGUSTI 2023

Vattnet är tjänligt med en anmärkning vid Emils bad

Vattenprover som tagits torsdagen den 17 augusti visar att vattnet återigen är tjänligt vid Emils bad i Hällekis.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen ska följa upp varför halten är förhöjd.

Skyltar med information om att kommunen avråder från bad har satts upp i området, skyltarna kommer nu tas ned.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun