LÖRDAG 19 AUGUSTI 2023


Skalunda kyrka

Intressanta aktiviteter och föredrag under Arkeologins dag

Under Arkeologins dag, söndagen den 27 augusti 2023, arrangerar Vänermuseet tillsammans med föreningen Västsvensk arkeologi flera intressanta aktiviteter och föredrag.

Under förmiddagen guidar Västsvensk arkeologi i området kring Skalunda kyrka. Arkeologerna berättar om tidigare resultat från utgrävningar på platsen och om årets forskningsinsatser. Det blir också guidning av Skalundahögen där arkeologerna berättar om högens sammanhang och vad som kan tänkas finnas i den.


Skalundahögen

Under eftermiddagen blir det föredrag på Vänermuseet under rubriken ”Vad döljer sig på Lurö i Vänern?” Hans Olsson, arkeolog på Värmlands museum berättar om de senaste arkeologiska resultaten från nyligen gjorda utgrävningar på ön. Traditionen gör gällande att det under en kort period på 1100-talet funnits ett kloster på Lurö i Vänern. Munkarna skall snart ha flyttat och till sist etablerat klostret i Varnhem omkring år 1150. Ligger det någon sanning bakom traditionerna?

Sedan 1989 är det känt att den ruinkulle på Lurö, som kopplats samman med traditionen om ett kloster, är lämningarna efter en romansk stenkyrka. Nya utgrävningar utförda av Värmlands Museum gör nu att man måste ställa sig frågan om ruinen bara varit en kyrka eller om den kan ha använts till någonting annat. För de yngre besökarna blir det tillfälle att göra sin egen runsten. I runverkstaden får man skriva med runor och med hjälp av futharken rista sina egna meddelanden. Arkeologidagen är en nationell temadag för alla som vill upptäcka Sveriges kulturhistoria och lära sig mer om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter. Dagen har arrangerats i över trettio år.

Syftet är att på ett begripligt sätt visa på arkeologins möjligheter för människor att förstå och tolka historien. Genom att bjuda in allmänheten till öppna utgrävningar, föreläsningar eller vandringar genom fornlämningsområden bidrar evenemanget till att sprida mer kunskap om fornlämningar och forntidsmiljöer.

Spåren av det förflutna finns runt omkring oss. I det öppna landskapet, i gläntan i skogen och mitt inne i storstaden. Fornlämningar och andra kulturlämningar berättar om de människor som levt före oss och om hur dagens samhälle vuxit fram. Det kan vara ett skeppsvrak på havets botten eller en milstolpe längs landsvägen, Uppsala högar eller en boplats från stenåldern. Genom fynden och olika metoder kan arkeologerna tolka och hjälpa oss att förstå mer om oss själva, våra beteenden och hur samhällen formas och utvecklas.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Vänermuseet