FREDAG 18 AUGUSTI 2023

Lär dig om de senaste rönen om Husaby kyrka på Arkeologidagen

Husaby på Kinnekulle är en plats med en rik och spännande historia. Här finns spår av Sveriges första kristna kung, en mäktig biskop, en ståtlig borg och en säregen kyrka. Men det finns också många frågor som väntar på svar. Följ med arkeologerna som gräver fram Husabys hemligheter och lös mysteriet med den försvunna biskopskräklan på Arkeologidagen i Husaby den 27 augusti.

I Husaby på Kinnekulle ska enligt traditionen Olof Skötkonung, svenskarnas första kristna kung, ha inrättat ett biskopssäte och skänkt sin kungsgård till kyrkan. Ruinerna efter en ståtlig borg av sandsten vittnar om biskopens närvaro under högmedeltiden, men vem uppförde kyrkans säregna västtorn under början av 1100-talet? Och vem lät bekosta exklusiva gravmonument över sina döda anförvanter på kyrkogården? Vad är det för konstruktion som lämnat spår i form av stora och djupa stolphål med ekstolpar från tidigt 900-tal mellan borg och kyrka?

Nu pågår ett projekt där arkeologerna vill ta reda på mer om Husabys skiftande funktion och gestaltning under olika tidsperioder. Ett första steg är årets utgrävning av ett av de medeltida gravmonumenten framför västtornet och undersökningar med georadar och metalldetektor på olika platser i landskapet. Besök oss i Husaby under Arkeologidagen och hör arkeologerna berätta mer om resultaten och projektet.

För barn finns skattjakten ”Mysteriet med den försvunna biskopskräklan”. Biskop Brynolfs viktiga och dyrbara kräkla är försvunnen! Han har letat överallt, men kan inte hitta den. Har någon stulit kräklan eller har biskopen bara tappat bort den? Kan du hitta biskopskräklan?

Program:

14:00-15:00: Guidning av utgrävningen av den s.k. ”drottning Estrids grav” framför kyrktornet i Husaby.

14:00-15:00: Barnaktivitet: ”Mysteriet med den försvunna biskopskräklan”. OBS! Begränsat antal platser. Till denna aktivitet krävs bokning via Västergötlands museums hemsida. Från 6 år. Samling vid Husaby biskopsborg.

15:00-16:00: Guidning av omgivningarna mellan kyrka och borg. Samling vid kyrkan.

Söndag 27 augusti 2023, klockan 14-16
Plats: Husaby

Mer information finns på Västergötlands museums hemsida


Källa: Götene kommun - Västergötlands museum