TORSDAG 17 AUGUSTI 2023

Vatten otjänligt vid Emils bad i Hällekis

Vattenprover som tagits vid Emils bad i Hällekis visar höga halter av bakterier i vattnet. Vattnet bedöms otjänligt och bad bör därför undvikas. Nya vattenprover kommer tas och besked ges så fort det finns ett resultat.

En provtagninghar gjorts vid Emils badplats i Hällekis då det är många som badar i detta område. Provtagning har visat på höga halter av bakterier Escherichia coli. Vattnet bedöms därför som otjäntligt. Det innebär att man inte bör bada vid Emils bad just nu.

Skyltar med information om badförbudet har satts upp på badplatsen och kommer tas ned i samband med att vattnet är tjänligt igen.

Nya vattenprover kommer tas och besked ges så fort det finns ett resultat.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun