ONSDAG 16 AUGUSTI 2023

Aktiva transporter ska öka i Skaraborg

Under 2023 och 2024 pågår ett forskningsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Högskolan i Skövde finansierat av Formas. Syftet med projektet är att förenkla möjligheterna till aktiva transporter i Skaraborg.

– En av folkhälsans stora utmaningar är att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil. Inaktivitet och stillasittande har ökat i befolkningen och vi transporterar oss mer i bil än tidigare. Detta medför negativa konsekvenser på såväl hälsan som på miljön, säger projektledaren Jessica Karlgren, verksamhetschef för Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg.

Projektet vill undersöka hur människor aktivt förflyttar sig genom till exempel gång eller cykel när de ska ta sig till skola, arbete och aktiviteter.

– Många vill vara mer aktiva men saknar de förutsättningar, resurser eller den uppmuntran som behövs och det vill vi lära oss mer om, säger Jessica Karlgren.

Samtliga kommuner i Skaraborg har erbjudits att delta i studien via digitala enkäter till kommuninvånare. Deltagandet är frivilligt för alla invånare i Skaraborg, från 10 års ålder. Kommuner som bedöms ha ett väl utbyggt cykel- och gångvägnät enligt Trafikverkets cykelvägskartor erbjuds även ett fördjupat deltagande genom kommuninvånares medverkan i fokusgrupp och/eller enskilda intervjuer.

– Resultatet ska bli ett strategiskt policydokument om aktiv transport i landsbygdskommuner, vilket förväntas kunna presenteras under hösten 2024, säger Jessica Karlgren.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen - Regionhälsan