ONSDAG 9 AUGUSTI 2023


Okänd engelsk konstnär, Porträtt av Axel von Fersen, 1778 - Foto: Stockholms Auktionsverk

Nationalmuseum förvärvar ikoniskt porträtt av Axel von Fersen

Nationalmuseum har förvärvat ett porträtt av den 23-årige Axel von Fersen, målat i London sommaren 1778. Det är en självmedveten ung man som visar upp sig, möjligen med anledning av ett tilltänkt giftermål med en rik arvtagerska. Den förstklassiga miniatyren är utförd av en okänd engelsk konstnär. Det är ovanligt med svenskar avporträtterade i England under 1700-talets senare hälft.

Axel von Fersen (1755–1810) har blivit världsberömd för sin nära relation till drottning Marie-Antoinette. Att det var en besvarad kärlek framgår tydligt av den utställning som för närvarande visas på Archives Nationales i Paris. De träffades för första gången på en maskeradbal i januari 1774. Några månader senare reste Fersen till London. Hans vistelse blev inte långvarig, men han lärde sig engelska, något som var sällsynt bland svenskar under 1700-talet. Fersen återkom till den engelska huvudstaden i april 1778, ett besök som varade i fyra månader. Det var under denna tid, som han satt modell för en okänd engelsk konstnär. Porträttets grafiska karaktär, där håret och ansiktet är uppbyggt av en kombination av linjer och punkter i bruna toner mot en rastrerad bakgrund, är typisk för tidens engelska miniatyrmåleri. Mot denna livfulla framställning verkar modellens grå rock närmast stum med några få skuggade partier.

Varför beställde den unge Fersen porträttet av sig själv under vistelsen i London? Kan det sättas i samband med det planerade giftermålet med den förmögne svensk-engelske köpmannen Henrik Leijels dotter Catharina? Det blev inget av detta resonemangsäktenskap. I stället återvände Fersen till Paris där en militär karriär började. Två år senare reste han till Nordamerika som stabsadjutant till chefen för den franska expeditionsstyrkan, generalen greve de Rochambeau. Det är nu som Fersens kunskaper i engelska blev till stor hjälp eftersom general Washington inte talade franska. I tre år fungerade han som tolk mellan de allierade i kriget mot den engelska kolonialmakten. Vid återkomsten till Paris sommaren 1783 utnämndes han till överste för Royal Suédois, men skulle snart tvingas följa Gustav III till Italien på en ett år lång resa.

Den fortsatta historien är välkänd – Fersens stora kärlekssaga med Marie-Antoinette, de upprepade försöken att rädda henne och kungafamiljen under revolutionen liksom hans eget tragiska slut, mördad av pöbeln på öppen gata i Stockholm. Porträttet av den unge Fersen hamnade så småningom hos ett av hans syskon och tillhörde länge ättlingarna, men kunde nyligen förvärvas av Nationalmuseum.

– Bilden av den unge Axel von Fersen är ett sällsynt intermezzo i de svensk-engelska kontakterna under 1700-talet. Vi känner till få svenskar som blev förevigade där. Detta ikoniska porträtt av Fersen är ett ovanligt fint arbete av en okänd engelsk miniatyrist och gjort i en stil som närmast påminner om tidens stora innovation, punktgravyren, säger Magnus Olausson, tidigare chef för Samlingarna på Nationalmuseum.

Nationalmuseum har inga statliga medel att förvärva design, konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel. Porträttet av Axel von Fersen är bekostat av Hjalmar och Anna Wicanders stiftelse.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Nationalmuseum