ONSDAG 18 JANUARI 2023

Covid-19 läget på Skaraborgs Sjukhus och VGR

Den 18 januari 2023 hade sjukhusen i Västra Götalandsregionen totalt 183 inneliggande patienter med covid-19, varav 4 inom intensivvården, IVA.

NU-sjukvården: 33 patienter, varav 0 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 102 patienter, varav 1 på IVA
Sjukhusen i Väster: 6 patienter, varav 3 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 21 patienter, varav 0 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 21 patienter, varav 0 på IVA

Statistiken omfattar samtliga inneliggande patienter som testat positivt för covid-19, oberoende av huruvida covid-19 var anledningen till att de lades in på sjukhus.

Källa: VGR