MÅNDAG 16 JANUARI 2023


Vy över yrkeshögskolan Dacapo Mariestad - Foto/källa: Mariestads kommun

Två nya utbildningar vid Dacapo Mariestad

Dacapo Mariestad har fått klartecken från Myndigheten för yrkeshögskolan att bedriva fler nya utbildningar.

"Vi kan med stor glädje meddela att vi fick tre ansökningar beviljade; Fönsterhantverkare, Förädlingsodlare och Produktionstekniker inom framtidens automatiserade industri", säger Maria Henriksson avdelningschef, vid Dacapo Mariestad.

Förädlingsodlare och Produktionstekniker är två helt nya utbildningar som är beviljade. Fönsterhantverksutbildningen är inne på sin tredje omgång och har nu fått ytterligare tre starter beviljade. Den nästkommande omgången startar i augusti.

För att tillgodose arbetslivets behov såväl lokalt som nationellt, arbetar Dacapo Mariestad på bred front med samarbeten. Såväl inom akademi såsom näringsliv.

Växande behov av kompetenser

Utbildningen Produktionstekniker är ett resultat av samarbete mellan Dacapo Mariestad och Skövde Yrkeshögskola i nära samarbete med Metsä Tissue och flera företag från det regionala näringslivet. Behovet av personer med bred kompetens inom tillverkningsindustrin fortsätter att vara stor och har blivit ännu mer aktuellt efter att Volvo Lastvagnar tillkännagav att de kommer att etablera en batterifabrik i Mariestad.

Utbildningen Förädlingsodlare bygger på ett samarbete Mariestads kommun har med Göteborgs universitet där Dacapo Mariestad och Hantverkslaboratoriet på GU samverkar kring framtagningen av nya yrkeshögskoleutbildningar inom hantverksområdet. Den kommer att utbilda i den viktiga kunskapen om processen från odling till färdig produkt/förädling och försäljning. Behovet av kunskaper inom området har ökat i takt med att efterfrågan på lokala och hållbara produkter växer.

"Nu börjar det omfattande arbetet med att verkställa alla detaljer så att allt är på plats till utbildningsstart i höst. Det är bara att kavla upp ärmarna. Dacapo Mariestad har mycket arbete framför sig i vår och det ser vi fram emot", säger Maria Henriksson, avdelningschef vid Dacapo Mariestad.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Mariestads kommun