TISDAG 10 JANUARI 2023

Frågan om ett besökscenter på Kinnekulle åter aktuell

I slutet av 1990-talet fanns det planer på att bygga ett besökscentrum i Husaby, "Porten mot Kinnekulle", men till slut utmynnade det i att projektet lades ned. Några år in på 2000-talet var frågan uppe igen och nu verkar den åter vara aktuell.

I mars förra året beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att en behovsanalys skulle tas fram för att utveckla ett Naturum/besökscenter på Kinnekulle. Destination Läckö Kinnekulle har nu sammanställt en behovsanalys som skall ligga till grund för fortsatta politiska beslut av ärendet.

Kinnekullebygdens allt mer ökande popularitet som besöksmål gör att behovet av ett permanent besökscentrum för Kinnekulle känns mer och mer aktuellt.

Ett Naturum/besökscenter på Kinnekulle för information och inspiration för besökaren är något som saknas idag, och om det skulle bli verklighet kommer det säkert att bli många förslag på var det i så fall skulle placeras.

Husaby som ursprungligen var planen på placering kanske inte är lika aktuell idag, platser som Stenbrottet, Utsikten, Kinnekulles topp, Falkängen med flera kommer säkert att vara med i diskussionen.