FREDAG 6 JANUARI 2023

Mer snö på ingång - Gul varning för Skaraborg

Under fredagen kommer ett snöfallsområde att passera bl.a. Skaraborg, tidvis frisk sydostlig vind och snöfallet kan tidvis bli rätt kraftigt. SMHI har utfärdat en gul varning.

Det kommer troligen blåsa som mest under förmiddagen med avtagande vind på eftermiddagen, då även snöfallet kan övergå till blötsnö. Det kan komma upp till 10 cm med snö.

SMHI:s Gula varning sträcker sig från kl. 08.00 till kl. 20.00 på fredagen.

SMHI vädervarning