FREDAG 30 DECEMBER 2022

Covid-19 läget på Skaraborgs Sjukhus och VGR

Den 30 december 2022 hade sjukhusen i Västra Götalandsregionen totalt 335 inneliggande patienter med covid-19, varav 8 inom intensivvården, IVA.

NU-sjukvården: 50 patienter, varav 2 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 146 patienter, varav 3 på IVA
Sjukhusen i Väster: 31 patienter, varav 1 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 57 patienter, varav 0 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 43 patienter, varav 2 på IVA

Statistiken omfattar samtliga inneliggande patienter som testat positivt för covid-19, oberoende av huruvida covid-19 var anledningen till att de lades in på sjukhus.

Källa: VGR