FREDAG 30 DECEMBER 2022


Bild av Tumisu från Pixabay

VGR går upp i förstärkningsläge

Västra Götalandsregionen (VGR) har fredagen den 30 december gått upp i regionalt förstärkningsläge. Detta för att kunna hantera den mycket höga belastningen på vården i stort och barnsjukvården i synnerhet med anledning av pågående smittspridning av RS-virus, influensa och covid-19.

– Det är mycket höga flöden av patienter till vår barnsjukvård på grund av RS-virus samtidigt som influensa och covid-19 påverkar vår bemanning. Det gör att läget för tillfället är och bedöms vara fortsatt mycket ansträngt inom sjukvården den närmsta tiden, säger Håkan Sandahl, regiondirektör Västra Götalandsregionen.

Genom att gå upp i förstärkningsläge kan VGR snabbare koordinera beslut, prioritera och fördela resurser för att säkra tillgängligheten till hälso- och sjukvården och uthållighet i bemanningen.

VGR har aktiverat sin regionala särskilda sjukvårdsledning, RSSL, vars uppgift är att säkerställa att de som behöver vård också får vård och att upprätthålla patientsäkerheten.

– Vi har personal som slitit hårt under lång tid och vi gör vårt bästa för att försöka värna deras ledigheter. Men i detta läge kan det bli nödvändigt att uppmana medarbetare att gå i tjänst eller utföra sina arbetsuppgifter på de avdelningar där behovet är som störst. Som organisation har VGR stora resurser och det gäller att vi nu använder dessa på absolut bästa sätt, säger Håkan Sandahl.

– VGR:s sjukvårdsförvaltningar har tagit höjd för att hantera nyårshelgen. Den regionala särskilda sjukvårdsledningens arbete är inriktat på att prioritera och fördela våra resurser inför kommande veckor och trettonhelgen, säger Håkan Sandahl.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen