TISDAG 20 DECEMBER 2022


Bild av MatrixDiver från Pixabay

2022 blev ett rekordår för fjällräven

164 nya fjällrävskullar registrerades i Sverige, Norge och Finland i årets inventering vars resultat nu är färdigställt. Förra året bekräftades 118 nya kullar.

Dessutom syntes i år en ökning på omkring 88 vuxna individer sedan inventeringen i fjol. Populationen bedöms nu vara uppe i över 550 vuxna individer.

– Under de senaste 20 åren är det ett rekordår, säger Malin Åhl, vilthandläggare på Naturvårdsverket. Det ser ut som att de omfattande åtgärder som har gjorts för att bevara fjällräven fortsätter att ge resultat.

Fjällräven var nära utrotning i Sverige och Norge så sent som år 2000. Populationen uppskattades då vara mellan 40–60 individer. Den är i dag klassad som starkt hotad i Sverige och trots 90 år som fredad art har fjällräven haft svårt att återhämta sig. Det långsiktiga målet är att skapa en stabil och livskraftig stam med gynnsam bevarandestatus.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Naturvårdsverket