FREDAG 9 DECEMBER 2022

Tydlig ökning av covid-19 i Västra Götaland

Covid-19 ökar i Västra Götaland. Under vecka 48 konstaterades 806 fall vilket är en tydlig ökning jämför med veckan dessförinnan då 462 fall konstaterades.

– Vi har sett en långsam ökning av covid-19 under hösten men senaste veckan har det tagit fart ordentligt och ökningen ser ut att fortsätta även denna vecka. Eftersom vi inte längre har någon bred provtagning kan vi även utgå från att det finns ett stort mörkertal, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götaland.

Ökningen sker i alla delar av länet och återspeglas också av hur det ser ut på sjukhusen där antalet patienter som vårdas med covid-19 ökar. Under onsdagen vårdades 213 patienter med covid-19 varav sju inom intensivvården. Det är en ökning jämfört med i måndags då 183 patienter vårdades.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen