TORSDAG 8 DECEMBER 2022


Maxbeloppet höjs för Västtrafiks försenade resenärer - Fotograf: Eddie Löthman

Västtrafik höjer ersättningen till försenade resenärer

Från och med den 12 december får Västtrafiks försenade resenärer hundra kronor extra vid resor med taxi eller egen bil. Den tidigare maxersättningen 1250 kronor höjs nu till 1350 kronor.

Om man som resenär bedömer att man kommer bli minst 20 minuter sen till sitt resmål med Västtrafik kan man välja att resa med annan transport, såsom taxi eller egen bil och få ersättning för det. Genom att dela taxi med andra resenärer kan man dessutom få ersättning för en längre sträcka, eftersom varje resenär i taxin får ersättning upp till 1350 kronor.

– Vi strävar alltid efter att våra resenärer ska få smidiga resor. Högre förseningsersättning ger resenärerna större möjlighet att kunna ta sig dit de behöver, även vid oväntade händelser i kollektivtrafiken, säger Malin Linekrans, avdelningschef för kundservice.

Förseningsersättningen höjs i samband med att regeringen höjer prisbasbeloppet, vilket påverkar resenärslagen som ersättningen grundas på. Ansökan om förseningsersättning sker digitalt på Västtrafiks hemsida.

Så fungerar Västtrafiks förseningsersättning

Vänta på nästa tur:
Beroende på förseningens storlek får du får en del eller hela biljettpriset tillbaka i ersättning.

Resa med bil:
Reser du i egen bil är högsta ersättning 1350 kronor oavsett hur många som åkte med.

Resa med taxi:
Högsta ersättning räknas per person när du åker taxi. Det innebär att fyra personer kan åka taxi för 5400 kronor.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västtrafik