ONSDAG 7 DECEMBER 2022

Covid-19 läget på Skaraborgs Sjukhus och VGR

Den 7 december 2022 hade sjukhusen i Västra Götalandsregionen totalt 213 inneliggande patienter med covid-19, varav 7 inom intensivvården, IVA.

NU-sjukvården: 25 patienter, varav 0 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 113 patienter, varav 5 på IVA
Sjukhusen i Väster: 7 patienter, varav 0 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 45 patienter, varav 1 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 23 patienter, varav 1 på IVA

Statistiken omfattar samtliga inneliggande patienter som testat positivt för covid-19, oberoende av huruvida covid-19 var anledningen till att de lades in på sjukhus.

Källa: VGR