MÅNDAG 5 DECEMBER 2022


Stora hoppbacken i Hindås som, tillsammans med en mindre hoppbacke, blir byggnadsminne - Foto: Per-Ola Åström, Länsstyrelsen i Västra Götaland

Hoppbackarna i Hindås blir byggnadsminne

Hoppbackarna i Hindås är viktiga symboler för Hindås historia och tradition som vintersportort. Nu har Länsstyrelsen beslutat att skydda hoppbackarna som byggnadsminne.

I Sverige fanns i mitten av 1900-talet cirka 150 konstruerade och tävlingsdugliga backar fördelade över hela landet. Vid denna tidpunkt var backhoppningen en sport som följdes med synnerligen stort intresse av allmänheten. Idag står de flesta anläggningarna och förfaller.

– Hoppbackarna i Hindås har synnerligen höga kulturhistoriska värden. Genom beslutet om byggnadsminne skyddar vi ett idrottshistoriskt kulturarv som annars riskerar att gå förlorat för evigt, säger Per-Ola Åström, antikvarie på Länsstyrelsen kulturmiljöenhet.


Lilla hoppbacken i Hindås med stora backen i bakgrunden - Foto: Per-Ola Åström, Länsstyrelsen i Västra Götaland

Förutom historiska, folkliga och sociala värden, har Länsstyrelsen också bedömt att backarna har höga arkitektoniska kvaliteter. Den stora hoppbacken är uppförd i en smäcker konstruktion av armerad betong. Den lilla backen är huggen i granit. Tillsammans står de som viktiga förmedlare om Hindås historia och tradition som vintersportort.

Backarna ligger i den nordöstra delen av området söder om Västra Nedsjön i Hindås. Området präglas än idag av besöks- och idrottsanläggningar och söder om backarna ansluter skidspår genom skogen.

Flera restaureringar genom åren

Under årens lopp har backarna restaurerats i omgångar, sedan 2000 i regi av Eric Boströms stiftelse. Länsstyrelsen har bistått med ekonomiskt stöd för de restaurationer som gjorts mellan 2015 och 2020. Det har bland annat handlat om att röja för bättre framkomlighet, installera belysning i backarna, reparera skador på backkonstruktionerna och på räcke och trappor. Upp till utsiktsplatån vid den stora backen har det också installerats en hiss för bättre tillgänglighet.


Stora hoppbacken i Hindås upplyst - Foto: Per-Ola Åström, Länsstyrelsen i Västra Götaland

Bakom ansökan om byggnadsminnesförklaring av hoppbackarna står föreningen Erik Boströms stiftelse och Hindåsgården Konferens och Spa AB som också äger fastigheten där backarna ligger.

Hoppbackarnas konstruktion och historia

Den första hoppbacken i Hindås byggdes redan 1905. På 1920-talet skedde en utbyggnad av backen, med ambitionen att skapa ett västsvenskt Holmenkollen. I början av 1930-talet var den gamla träbacken uttjänt och kom därför att ersättas med en mer hållbar betongbacke som stod klar 1936. Den nya backen i betong ansågs av experter vara ett tekniskt mästerverk. Den lilla hoppbacken byggdes i början av 1920-talet och är i en granitkonstruktion. Hoppbackarna har genom åren använts för en mängd tävlingar, alltifrån skoltävlingar och distriktsmästerskap till SM och flera internationella tävlingar.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland