SÖNDAG 4 DECEMBER 2022


Götene Lions representanter Kenneth Gustafsson , Gert Rahm och Bengt Ståhl med konstnär Martin Hansson vid bronsskulpturen Sankta Helena till häst

Sankta Helena till häst invigd

Kommunens kultursamordnare Åsa Ullberg hälsade alla välkomna till lördagens invigning av Martin Hanssons skulptur Sankta Helena till häst. Den vackra bronsskulpturen står på en liten kulle vid infarten från Järnvägsgatan till Götene Äldrehem. Konstnären Martin Hansson från Husaby har tillsammans med Lions skapat en inbjudande plats med skulptur, informationstavla och två Kinnekulle-bänkar.

Sankta Helena till häst är det fjärde och sista konstverket Götene Lions stora konstprojekt. Varje konstverk har en historisk koppling till respektive tätort. Allt startade med att Amfiteaterns Vänner donerade sin kvarvarande kassa till Götene Lions. Det var efter att de gett upp planerna på att skapa kulturupplevelser i Stora Stenbrottet. Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg har också generöst bidragit till Lions konstprojekt.

Kommunstyrelsens ordförande Susanne Andersson tackade Lions för den fina gåvan till Götene kommun och uttryckte stor uppskattning för det engagemang från olika håll som gjort konstprojektet möjligt att genomföra.

Isabella Carlén, kultur- och fritidsnämndens ordförande var i sitt tal enig med Lions om att konst och kultur är viktigt för såväl boende som besökare och att det ofta saknas tillräckliga medel i kommunens snäva budgetar.

Efter invigningen bjöds publiken in till ett intressant Konstnärssamtal mellan skulptör Martin Hansson och moderator Petra Wirtberg. Sankta Helena blev under dagen uppmärksammad på fler olika sätt. På Helenagården bjöds det nämligen på kaffe och Helenakaka bakad av Café Helena.

Götene Lions Club
Gert Rahm