FREDAG 28 OKTOBER 2022


I studien som gjorts av forskare på Högskolan i Skövde bar cyklisterna en mörk overall och synbarheten testades utifrån tre olika uppsättningar. Inga reflexer alls på overallen, en reflexväst, eller ett flertal smala reflexband på rörliga kroppsleder - Foto/källa: Högskolan i Skövde

Placering av reflexer stor betydelse för synbarhet

Vi människor är bra på att förstå vad någon gör utifrån personens rörelsemönster. Vi kan exempelvis med lätthet se om någon cyklar, går eller kanske vinkar. Var på kroppen reflexerna sitter har därför stor betydelse för synbarheten och förståelsen för vad vi ser. Det visar forskning från Högskolan i Skövde.

Det är snart dags att ställa om klockan till vintertid och dygnets ljusa timmar blir allt färre. För många är det redan riktigt mörkt när det bär av till jobbet och även när vi ska hem. Det kan vara svårt att se gående och cyklister både under morgontimmarna och vid skymning. Frågan är om du har reflexer på dig? Och var har du satt dem? Var på kroppen reflexerna sitter påverkar hur väl du syns och är avgörande för hur tidigt dina medtrafikanter upptäcker dig.

Paul Hemeren, biträdande professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, och hans forskarkollegor Mikael Johannesson, Mikael Lebram och Fredrik Eriksson har undersökt hur väl cyklister med olika reflexmönster syns hos bilister. För några år sedan ägnade forskarna en mörk natt åt att filma cyklister utrustade med olika uppsättningar av reflexer. I Sverige regleras det i lag vilken utrustning en cykel ska ha för att vara laglig, exempelvis lyktor och reflexer. Men det finns inget som säger att cyklisten själv måste bära reflexer.

Under inspelningen bar cyklisterna en mörk overall och i studien ingick tre olika uppsättningar. Inga reflexer alls på overallen, en reflexväst, eller ett flertal smala reflexband på rörliga kroppsleder som armar och ben, men också på rygg och på hjälmen. På inspelningsplatserna i centrala Skövde placerades cyklarna i cykelhållare så att cyklisterna kunde trampa, utan att förflytta sig framåt. Det var en förutsättning för att senare mäta vilket avstånd bilisterna upptäckte dem på.

Körde sträckan i körsimulator

I en körsimulator på Högskolan fick bilisterna som deltog i studien köra den 4,6 kilometer långa rundan. Förarna skulle hålla en hastighet på 50 kilometer i timmen och tuta så fort de såg en cyklist. Resultatet är tydligt: var på kroppen reflexerna satt var helt avgörande för både hur tidigt och hur väl bilisterna såg cyklisterna.

Deltagarna upptäckte samtliga cyklister som hade reflexer på armar, ben, rygg och på cykelhjälmen. Cyklisterna med reflexer på rörliga kroppsdelar upptäcktes också på längre avstånd än de som hade reflexväst eller inga reflexer alls.

De olika reflexmönstren hade, i studien, en avgörande roll för hur cyklisterna uppfattades i trafiken och i det här fallet av bilister. Deltagarnas intervjusvar, efter att de kört, visade också att synbarheten var bäst när cyklisterna trampade, och reflexerna rörde på sig. Rörelsen förbättrade möjligheten för bilisterna att se och uppfatta att det var en cyklist och ofta redan på dubbelt så långt avstånd som de uppfattade de andra cyklisterna.

Att utgå från den här kunskapen är bra när du tar på dig reflexer.

– Vi ser vad folk gör utifrån rörelse, eftersom vi människor är bra på att uppfatta det. På långt håll kan vi känna igen någon på hur personen går. Rörelsen spelar roll för vårt seende och vi triggas av rörelseinformation. Det gör vi redan som väldigt små. Med reflexpunkterna på kroppen ger vi andra tydlig information och ökar synbarheten. Att använda reflexer och tänka på var vi placerar dem så vi visar att vi är i rörelse spelar stor roll.

Vanligare med reflexband

Det är lätt att tro att man faktiskt syns ganska bra när man rör sig i områden med gatubelysning. Det gör man inte. Men om man har en reflexväst då?

– En person med en reflexväst kan vara svår att uppfatta när det är gatubelysning eller andra ljuskällor runt omkring, eftersom västen kan blandas ihop med andra saker i omgivningen. Vi vet att många människor överskattar sin synbarhet, men glädjande nog ser vi att fler och fler använder reflexband på både ben och armar, konstaterar Paul Hemeren.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Högskolan i Skövde