TISDAG 30 AUGUSTI 2022

Nu ökar risken att krocka med älg

Under hösten ökar risken för allvarliga viltolyckor kraftigt. Orsaken är älgens brunst, högsäsongen för jakt och svampplockning samt siktskymmande mörker. Var åttonde minut sker en viltolycka i Sverige i genomsnitt, och på hösten är risken särskilt stor. Under 2021 inträffade över 65 000 viltolyckor i trafiken. Sedan 2012 har olyckorna ökat med närmare 40 procent.

– På hösten bör du vara särskilt uppmärksam, då risken för viltolyckor är stor. Jakt, bär- och svampplockning liksom brunst gör att djuren hålls i rörelse. Dessutom börjar det bli mörkare ute, vilket gör det svårare att se viltet längs vägarna, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Under hösten ökar antalet viltolyckor kraftigt från lite lägre nivåer under sensommaren. Under förra året fördubblades antalet viltolyckor per månad mellan augusti och oktober.
Rådjursolyckor är vanligast i hela landet, förutom i Norrbottens län, men i övrigt så skiljer sig förutsättningarna åt. I södra halvan av Sverige har antalet vildsvinsolyckor ökat drastiskt det senaste decenniet. I vissa län är även hjortar ett påtagligt trafikproblem. I stora delar av landet, inte minst i skogslänen, är älgolyckor en stor risk som trafikanter bör vara extra vaksamma på, eftersom dessa olyckor blir särskilt allvarliga.

– Flest älgolyckor sker under hösten då både älgens brunst och älgjakten äger rum. Risken är ungefär dubbelt så hög på hösten jämfört med sommaren. Älgar är farligast att köra på och står för 80 procent av alla viltolyckor med dödlig utgång.

Trafikanter uppmanas att vara uppmärksamma på vägarnas sidoområden, särskilt vid åkrar, hyggen, sjöar samt där viltstängsel börjar och slutar. Vägmärket Varning för djur är uppsatt på platser där risken för viltolyckor är hög och ska tas hänsyn till. Framför allt är det dock viktigt att tänka på att anpassa hastigheten.

– Hastigheten är avgörande när en älg eller annat vilt plötsligt springer ut framför bilen. Ju högre hastighet, desto längre bromssträcka. Är det mörkt ute eller mycket vegetation bör man i ännu högre grad sänka farten, eftersom sikten är sämre. Tänk också på att om ett djur går upp på vägen, följer ofta fler efter.

Vanligaste viltslag vid olyckor i Västra Götalands Län 2021

Rådjur - 8894 st
Älg - 713 st
Vildsvin - 642 st

Totalt antal viltolyckor Västra Götalands Län 2021 - 10628 st

Så minskar du risken att krocka med vilt

Detta gäller vid viltolycka

  • Ring 112 och anmäl olyckan om björn, hjort, järv, lo, mufflonfår, rådjur, utter, varg, vildsvin älg eller örn är inblandad. Uppge olycksplats och vilken typ av djur det gäller samt i vilken riktning djuret har försvunnit om det inte finns kvar på platsen.
  • Märk ut platsen där olyckan har skett.
  • Sätt ut varningstriangel 200–300 meter från olycksplatsen. Flytta om möjligt din bil till vägrenen eller parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers.
  • Skulle du krocka med björn, varg eller vildsvin bör du öka avståndet för markeringen av olycksplatsen upp till 100 meter då dessa djur kan bli mycket aggressiva när de är skadade.
  • Skadat och dödat vilt ska omhändertas. Du får dock inte ta med dig ett dött djur, det tillfaller markägaren eller i vissa fall staten.
  • Läs mer om vad som gäller vid en viltolycka: https://msverige.se/resa-med-bil/bila-i-sverige/det-har-galler-vid-viltolycka/


Detta är en nyhet/pressmeddelande från:  M Sverige