LÖRDAG 27 AUGUSTI 2022


Åke Bonnier har varit biskop i Skara stift i tio år - Foto: Carla Karlsson

Biskop Åke firar 10 år som biskop i Skara stift med mässa i Skara domkyrka

Tio år har gått sedan Åke Bonnier vigdes till biskop i Skara stift i Uppsala domkyrka av dåvarande ärkebiskop Anders Wejryd den 26 augusti 2012. Torsdag 1 september uppmärksammas 10-årsdagen av mottagandet i Skara stift i samband med en mässa i Skara domkyrka.

Biskopen är stiftets andliga ledare och håller kontakt med stiftets församlingar och pastorat på olika sätt som en del i uppdraget att främja församlingarnas liv och utöva tillsyn.

I uppdraget som biskop har Åke Bonnier bland annat kontakt med församlingarnas präster och diakoner. I kraft av sitt ämbete viger han dessutom nya präster och diakoner efter avlagd examen. Hittills har biskop Åke vigt ett 80-tal diakoner och präster i Skara stift till tjänst i Svenska kyrkan. Biskopen leder också domkapitlet som, utöver mycket annat, utövar tillsyn över stiftets präster och diakoner. Han är även ordförande i stiftsstyrelsen.

Skara stifts vision har arbetats fram under biskop Åkes ämbetstid, "Tillsammans i Skara stift, i ord och handling, tala tydligt om Jesus". "Tillsammans i Skara stift" är en återkommande uppmaning när biskop Åke är ute och möter människor både i och utanför kyrkans sammanhang. Som en del i det tillsammansskapet är kommunikation viktig och under pandemin har han varit särskilt aktiv på sociala medier och i sin kontakt med stiftets församlingar och pastorat.

När Åke Bonnier tillträddesom biskop i Skara stift var det som den 83:e biskopen i Sveriges äldsta stift. Biskopslängden sträcker sig tillbaka till biskop Thurgot, som kom till Västergötland som biskop redan 1014.

- Från första stund har jag känt en stor glädje över att få vara biskop i Skara stift. Det är verkligen ”mitt” stift på alla vis och lust och helig Ande driver mig, säger han.

Torsdag 1 september firas det alltså att tio år gått sedan biskop Åke togs emot som ny biskop i stiftet. Detta görs i samband med en mässa 18.30 i Skara domkyrka. Under kvällen finns bland annat Svenska Kyrkans Unga med och medverkar.

- Barn och unga är inte främst kyrkans framtid. De är också kyrkans nutid med allt vad det kan innebära. Jag ser fram emot att fortsätta mitt uppdrag som biskop i den kyrka som har ett så viktigt uppdrag, både igår, idag och i framtiden, säger biskop Åke Bonnier.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Skara stift