FREDAG 26 AUGUSTI 2022


Malin Herin, ny föreståndare på Naturum Hornborgarsjön, vill hjälpa fler unga att hitta ut till naturen - Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Naturum satsar på att få fler unga ut i naturen

Naturum Hornborgasjön vill få ut fler skolklasser i naturen och erbjuder nu gratis besök i naturumet. De åker också ut till skolor för att informera och inspirera.
- Naturen är en fantastisk plats för upplevelser och lärande, säger Malin Herin, ny föreståndare på naturum Hornborgasjön.

Hornborgasjön besöks av mer än tusen elever varje år. Här vid sjön får eleverna prova på fågelskådning, håva i vattnet efter småkryp och utforska naturen med flera sinnen. Nu är ambitionen att ännu fler skolklasser ska komma till naturum när skolbesöken blir kostnadsfria. Det finns också möjlighet att söka ersättning för bussresan till Hornborgasjön via VG regionen och Kulturkatalogen.

Malin Herin har själv en bakgrund som lärare i naturvetenskap och vet vikten av att komma ut i naturen med eleverna.
-Det ger så mycket mer att få uppleva naturen med alla sinnen, säger Malin Herin.

Naturum besöker skolor

Utöver att skolbesöken nu blir gratis kommer naturum under hösten också åka ut och besöka fler skolor. Genom att låta eleverna få utforska sin egen skolgård och lära sig mer om biologisk mångfald hoppas naturum att fler unga ska få upp ögonen för naturen.

-Vi vill satsa på det här för att öka antalet unga som kommer ut i naturen och nyfikenheten på biologisk mångfald, säger Sofie Stålhand, platschef vid Hornborgasjön.

Skolor som är intresserade är välkomna att kontakta naturum.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland