TORSDAG 25 AUGUSTI 2022


Naturreservatet Lena borg i Kungslena, Tidaholms kommun - Foto/källa: Länsstyrelsen Västra Götaland

Välkommen på invigning av vackra Lena borg

Ruinerna efter stenpalatset Lena borg ligger strax söder om Kungslena kyrka i Tidaholms kommun. Borgruinen ligger i ett vackert landskap på Varvsbergets norra del och omges av betesmarker och ädellövskog.
På söndag, den 28 augusti, inviger vi naturreservatet Lena borg.
– Vi hoppas på många besökare, hälsar Länsstyrelsen, Lena Gille och Tidaholms kommun.

Lena borg omnämns i historiska källor redan på 1200-talet i samband med stridigheter mellan Sverker Karlsson och Erik Knutsson. Området har höga kulturhistoriska värden men även en fin natur. Området vid Lena borg har nyligen blivit ett naturreservat, genom beslut av Länsstyrelsen. Bildandet av naturreservatet förbättrar allmänhetens tillgänglighet till Lena borg och utsiktsplatsen Höge klint, som är intressanta utflyktsmål. Den lokala föreningen Lena Gille har lagt ner ett stort arbete på att iordningställa vandringsleder, utsiktspunkter och rastplatser i området.
- Detta vill vi gärna fira lite extra genom en festlig invigning av naturreservatet, säger Örjan Nilsson på Länsstyrelsen.

Invigningen sker i samverkan mellan föreningen Lena gille, Tidaholms kommun och Svenska kyrkan.
- Lena borg är viktigt för oss som bor i Kungslena. Vi tycker att det är jättebra att området nu har blivit ett naturreservat, säger Bertil Lindgren som är ordförande i föreningen Lena Gille.
- Vi hoppas att många vill komma på invigningen där föreningen ordnar fika med mera, fortsätter Bertil.

- Naturreservatet bidrar till att Kungslena blir en ännu trevligare ort att bo och verka i. Vi är mycket glada över att kunna fira ytterligare ett naturreservat i Tidaholm och extra stolta över att det finns på denna historiskt viktiga plats, säger Runo Johansson, kommunalråd i Tidaholms kommun.

Invigningen äger rum söndagen den 28 augusti, klockan 10-12.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland